PROFITEER VAN 10% EXTRA KORTING OP JE 1E ONLINE BESTELLING MET CODE: Pro10
1 item toegevoegd je winkelmandje We konden het niet aan je winkelmandje toevoegen, we hebben momenteel maar 1 van dit item in stock
Website enkel voor professionals
PRIVACY EN COOKIEBELEID

1. INLEIDING


Pro-Duo hecht het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en tot wie u zich kunt wenden voor meer informatie of om uw wettelijke rechten uit te oefenen.

Als u ons persoonsgegevens van andere personen verstrekt, bijvoorbeeld van uw medewerkers, dient u deze personen over ons privacybeleid te informeren voor u ons hun persoonsgegevens toevertrouwt. Wij zullen van onze kant al het mogelijke doen om u en deze personen te informeren en te verzekeren dat persoonsgegevens bij ons veilig zijn.

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen indien de wetgeving of onze interne procedures dat nodig maken. U kunt de huidige versie van ons privacybeleid te allen tijde raadplegen op onze website www.pro-duo.be/nl/privacybeleid-and-cookiebeleid of www.pro-duo-consument.be/nl/privacybeleid-and-cookiebeleid.

2. INHOUD VAN ONS PRIVACYBELEID


 • De verwerkingsverantwoordelijke
 • Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
 • De verwerkte persoonsgegevens en in voorkomend geval de noodzaak van hun verstrekking
 • Duur van de verwerking en de bewaring van gegevens
 • Categorieën van ontvangers en doorgifte van persoonsgegevens
 • Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Contact opnemen met Pro-Duo in verband met de gegevensverwerking

I. De verwerkingsverantwoordelijke

De juridische entiteit die de verwerking van uw persoonsgegevens controleert is Pro-Duo NV. Pro-Duo is een Belgische vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel in Traktaatweg 1, 9000 Gent, België. Pro-Duo is bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerd onder het nummer 0465.784.102.

Pro-Duo NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens omdat het de doeleinden en middelen voor de verwerking heeft bepaald, ook al kan de verwerking gebeuren ten behoeve van ofwel Pro-Duo NV, ofwel een van de volgende gelieerde bedrijven: Vigox BVBA, Kapperscentrale Bauwens NV, Pro-Duo France SAS, Pro-Duo Spain SL, Sally Beauty Netherlands BV en Pro-Duo Deutschland GmbH.

Voor verwerkingen voor wettelijk vereiste doeleinden (zoals de garantie na verkoop), compliance (zoals post marketing toezicht op cosmetische producten) of fiscale of boekhoudkundige doeleinden is Pro-Duo NV echter niet de enige verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval moeten Pro-Duo NV en de gelieerde bedrijven samen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden beschouwd.

Pro-Duo NV en de gelieerde bedrijven worden hierna 'Pro-Duo', 'ons', 'onze' of 'wij' genoemd.

II. Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Pro-Duo verwerkt persoonsgegevens van zijn klanten en leveranciers, van contactpersonen van zijn klanten en leveranciers en van bezoekers van zijn website voor de volgende doeleinden:

 • Verwerking van persoonsgegevens van klanten, contactpersonen van klanten en potentiële klanten met het oog op de verzending van offertes, facturatie, dienst na verkoop, beheer van de klant- of verkooprelatie (ook in de context van e-commerce), alsook voor wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dit doel;
 • Verwerking van persoonsgegevens van klanten, contactpersonen van klanten en potentiële klanten met het oog op direct marketing;
 • Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, contactpersonen van leveranciers en potentiële leveranciers met het oog op inkoop, dienst na verkoop, beheer van de leveranciersrelatie, alsook voor wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dit doel;
 • Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website die de contactpagina invullen, met als enige doel het beantwoorden van het verzoek dat de bezoeker via de contactpagina instuurt.

Op sommige websites kunnen wij bovendien cookies gebruiken. Gelieve voor meer informatie over het gebruik van cookies het cookiebeleid op de respectieve website te raadplegen.

De rechtsgrond voor deze verwerkingsactiviteiten is respectievelijk:

 • Voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten, contactpersonen van klanten en potentiële klanten voor het doeleinde van verkoop;
  • Als u een natuurlijke persoon klant bent en wij uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst, is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens:
   • de noodzaak om onze overeenkomst met u uit te voeren.
  • Als u een medewerker van onze klant of potentiële klant bent en de klant of potentiële klant ons uw contactgegevens heeft verstrekt met het oog op de uitvoering van een overeenkomst met de klant, of om met de klant te communiceren of een offerte aan de klant op te volgen, is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens:
   • de noodzaak voor het doel van de legitieme belangen nagestreefd door Pro-Duo en de klant om de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst te organiseren en daarover met elkaar te communiceren.

  Gelet op het beperkte gebruik dat van uw contactgegevens wordt gemaakt, menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt VI over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

 • Voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten, contactpersonen van klanten en potentiële klanten met het oog op direct marketing is onze rechtsgrond ofwel:
  • De noodzaak voor het doel van de legitieme belangen nagestreefd door Pro-Duo om de verkoop te bevorderen, de relatie met de klanten te versterken, de klantentrouw te vergroten enz.

  Voor verwerkingsactiviteiten die algemeen als weinig indringend worden beschouwd (bv. met de gewone post verzonden promoties) menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt VI over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

  Wij kunnen dezelfde rechtsgrond van legitiem belang ook inroepen voor nieuwsbrieven die wij via e-mail naar onze eigen klanten sturen, als wij uw e-mailgegevens rechtstreeks van u hebben ontvangen in de context van een verkoop en wij ze uitsluitend gebruiken voor de promoties van eigen, vergelijkbare producten van Pro-Duo. Elke nieuwsbrief bevat echter een link waarmee u zich uit de nieuwbrief kunt uitschrijven.

  Ofwel:

  • Uw toestemming.

  Voor marketinginitiatieven zoals u opbellen of sms-berichten sturen, zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen. Hetzelfde geldt voor nieuwsbrieven via e-mail die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen.

  Wij zullen uw toestemming vragen op het ogenblik dat wij uw persoonsgegevens ontvangen (bv. op de website of tijdens uw bezoek aan een winkel). Normaal gebeurt dat door middel van een klein menu met verschillende keuzevakjes die u kunt aanvinken:

  'Ik wens geïnformeerd te worden over Pro-Duo, zijn producten en promoties en wil daarom het volgende ontvangen:

  • [] e-mail nieuwsbrieven
  • [] sms-berichten
  • [] telefonische oproepen

  U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken zoals uiteengezet in punt VI hierna.

 • Voor de verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, contactpersonen van leveranciers en potentiële leveranciers met het oog op inkoop, dienst na verkoop, beheer van de leveranciersrelatie is onze rechtsgrond:
  • Als u een natuurlijke persoon leverancier bent en wij uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst, is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens:
   • De noodzaak om een overeenkomst met u uit te voeren.
  • Als u een medewerker van de leverancier bent en de leverancier of potentiële leverancier ons uw contactgegevens heeft verstrekt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst of om met de leverancier te communiceren of een offerte of verkoop van de leverancier op te volgen:
   • De noodzaak voor het doel van de legitieme belangen nagestreefd door Pro-Duo en de leverancier om de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst te organiseren en daarover met elkaar te communiceren.

  Gelet op het beperkte gebruik dat van uw contactgegevens wordt gemaakt, menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt VI over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als dat om wettelijke redenen vereist is (zoals de garantie na verkoop), met het oog op compliance (zoals post marketing toezicht op cosmetische producten) of voor fiscale of boekhoudkundige doeleinden. De rechtsgrond voor onze verwerking is dan te vinden in de Europese of de nationale wetgeving.
 • Voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website die de contactpagina invullen, met als enige doel het beantwoorden van het verzoek van de bezoeker, is onze rechtsgrond:
  • De noodzaak voor het doel van de legitieme belangen van Pro-Duo om uw verzoek te behandelen en daar gevolg aan te geven.

Aangezien u het initiatief hebt genomen om uw verzoek via de contactpagina in te sturen (en wij veronderstellen dat u een antwoord wenst), menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt VI over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

III. De verwerkte persoonsgegevens en in voorkomend geval de noodzaak van hun verstrekking

Voor klanten

 • Naam van de natuurlijke persoon klant of het bedrijf*(1)(2)
 • Adres*(1)(2)
 • Accountnummer van de klant (1)(2)
 • Voor een bedrijfsklant: contactpersonen* (1)(2)
 • Klanttype (professionele klant, retailklant, student, direct sales klant) en bewijs van het type (bv. btw-nummer, verklaring van de werkgever, diploma of getuigschrift, studentenkaart)* (1)(2)
 • Voor directe klanten: sluitingsdagen* en bezochte winkels (1)(2)
 • Ticket informatie die via het accountnummer van de klant aan een adres is gekoppeld (1)(2)
 • Wensen van de klant in verband met direct marketing (2)
 • Gegevensanalyses op basis van aankopen (2)
 • E-mailadres* (1)(2)
 • Vast en/of mobiel telefoonnummer* (1)(2)
 • Geboortedatum (2)
 • Taal*(1)(2)

En in voorkomend geval:

 • Deelname van de klant aan opleidingen of promoties (2)
 • Klachten van de klant en details van de klachten (1) (klachten kunnen gezondheidsinformatie bevatten. Deze gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt om uw klacht te behandelen en aan onze verplichtingen ingevolge EU Verordening (EC) N° 1223/2009 inzake cosmetische producten te voldoen, en voor geen enkel ander doeleinde. We nemen passende beveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld door het aantal personen te beperken dat toegang heeft tot deze gegevens, en waar mogelijk, gegevens te pseudonimiseren.)
 • Opname van telefoongesprekken met klantendiensten (1)

De persoonsgegevens (1) worden verwerkt voor het doeleinde van verkoop en wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dat doel. De persoonsgegevens (2) worden verwerkt voor direct marketing doeleinden.

De hierboven met een * aangeduide persoonsgegevens moeten worden verstrekt indien de klant de status van professionele klant, student of direct sales klant wenst te genieten of een klantenkaart wenst te ontvangen. (Andere) retailklanten verstrekken persoonsgegevens op louter vrijwillige basis.

Pro-Duo kan specifieke promoties voorbehouden voor gesegmenteerde klanten, bv. op basis van de aankoopgeschiedenis, het klanttype, de geboortedatum of de wensen van de klant.

Voor leveranciers

 • Naam van de natuurlijke persoon leverancier of van de bedrijfsleverancier
 • Adres
 • Voor een bedrijfsleverancier: contactpersonen
 • Contractinformatie
 • E-mailadres
 • Vast en/of mobiel telefoonnummer
 • Taal

Leveranciers moeten alle bovenstaande informatie verplicht verstrekken. De gegevens worden verwerkt voor het doeleinde van aankoop en wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dat doel.

Voor bezoekers van de websites

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Op de contactpagina ingevulde gegevens
 • Antwoord op uw vraag

Deze gegevens worden op louter vrijwillige basis verstrekt. Als u echter een verzoek instuurt, moet u uw naam en elektronische contactgegevens invullen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt om passend gevolg te geven aan uw verzoek.

IV. Duur van de verwerking en de bewaring van gegevens

Voor klanten:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doeleinde van verkoop, zolang u de status van een actieve klant hebt. Dit betekent dat u regelmatig onze producten koopt, onze winkels bezoekt en/of aan promoties deelneemt. Persoonsgegevens van niet-actieve klanten worden bewaard zolang dat om wettelijke, compliance, fiscale of boekhoudkundige redenen nodig is, of voor de duur waarin uw aankopen aanleiding kunnen geven tot vorderingen.

We verwerken uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden totdat u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dat doel, of indien de verwerking steunt op uw toestemming, totdat u uw toestemming intrekt.

Voor leveranciers:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang het nodig is in de context van de contracten die wij met u hebben gesloten. Na de beëindiging van onze actieve samenwerking met u, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang dat om wettelijke, compliance, fiscale of boekhoudkundige redenen nodig is.

Voor bezoekers van de websites die de contactpagina invullen:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang het nodig is om uw verzoek te behandelen en er gevolg aan te geven. Daarna worden de gegevens niet bewaard (tenzij in voorkomend geval in de context van een andere verwerking voor andere doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid).

V. Categorieën van ontvangers en doorgifte van persoonsgegevens

Pro-Duo maakt deel uit van een grotere groep van bedrijven gelieerd aan Sally Beauty Holdings Inc. Persoonsgegevens van klanten en leveranciers kunnen binnen Sally Group worden gedeeld voor de doeleinden van Pro-Duo zoals uiteengezet onder titel II hierboven:

 • Zoals vermeld in punt I is Pro-Duo NV de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens voor zichzelf en voor een aantal gelieerde bedrijven in continentaal Europa. Voor zover deze gelieerde bedrijven aan bepaalde verwerkingsactiviteiten deelnemen, doen ze dat onder toezicht van Pro-Duo NV (tenzij de gelieerde bedrijven gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn voor een wettelijk vereiste verwerking).
 • Pro-Duo kan persoonsgegevens aan andere Europese bedrijven van Sally Beauty meedelen, aangezien de organisaties in continentaal Europa en het Verenigd Koninkrijk op managementniveau nauw samenwerken. Deze mededeling is beperkt tot wat voor de doeleinden noodzakelijk is.
 • Pro-Duo kan persoonsgegevens voor de doeleinden doorgeven aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten, aangezien het moederbedrijf de bedrijven van de groep specifieke diensten levert (zoals hosting).

Als deze mededeling van persoonsgegevens een doorgifte inhoudt buiten de Europese Unie, naar een land zonder passend niveau van gegevensbescherming, wat momenteel het geval is met de Verenigde Staten waar ons moederbedrijf gevestigd is, zal Pro-Duo verzekeren dat er passende contractuele voorzieningen bestaan om uw privacy te beschermen.

Naast de mededeling van persoonsgegevens binnen Sally Group kan Pro-Duo met de volgende categorieën van derde verwerkers samenwerken: leveranciers van IT- en hostingdiensten, consultants en leveranciers van direct-marketingdiensten. Pro-Duo zal verzekeren dat al zijn verwerkers passende verwerkerscontracten hebben ondertekend.

VI. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

U beschikt over een aantal wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Pro-Duo:

 • U hebt het recht om inzage van uw persoonsgegevens te vragen en ze te laten corrigeren.
 • U kunt Pro-Duo vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of hun verwerking te beperken.
 • Als de verwerking gebaseerd is op de rechtsgrond van een legitiem belang of als ze met het oog op direct marketing gebeurt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • Voor zover de verwerking op uw toestemming gebaseerd is, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.
 • U kunt verzoeken de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen 1 maand na de ontvangst behandelen en u antwoorden. Indien wij uw verzoek wegens om het even welke reden niet kunnen inwilligen, zullen wij u over de reden informeren. Indien we niet in de mogelijkheid zijn om u met zekerheid te identificeren, kunnen we u vragen om een bewijs van uw identiteit te verschaffen als een voorafgaande vereiste om aan uw verzoek tegemoet te komen.

VII. Contact opnemen met Pro-Duo in verband met de gegevensverwerking

Om uw rechten onder punt VI uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op ons e-mailadres voor de privacy: privacy@pro-duo.com of een brief sturen naar Privacy, Pro-Duo NV, Traktaatweg 1, 9000 Gent, België.

Als u uitsluitend uw toestemming in verband met direct marketing wenst te geven of in te trekken, kunt u ook de manager van uw gebruikelijke winkel vragen om uw privacy-instellingen aan te passen of (indien van toepassing) de instellingen zelf aanpassen in uw online account.

Als u zich uitsluitend wenst uit te schrijven van een nieuwsbrief of sms-berichten, of als u niet gebeld wenst te worden, kunt u ook op de uitschrijflink in de nieuwsbrief klikken, op een sms-bericht met 'stop' antwoorden of de beller vragen u niet meer te bellen.

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt in verband met ons privacybeleid of de manier waarop wij uw gegevens verwerken, mag u niet aarzelen om contact met ons op te nemen via (privacy@pro-duo.com) of een brief naar Privacy, Pro-Duo NV, Traktaatweg 1, 9000 Gent, België.

Als u klachten hebt over de manier waarop Pro-Duo uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen. Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van onze websites, bijvoorbeeld om te onthouden wat u tijdens uw bezoek aan de site in uw winkelmand bewaard hebt. Ze zijn nuttig omdat ze ons helpen om u relevante informatie te verstrekken, zodat u bijvoorbeeld bij uw volgende bezoek de inhoud van uw wenslijst of uw winkelmand kunt zien. Ze helpen ons bovendien om de werking van onze website te verbeteren.

We gebruiken ook cookies in sommige van onze e-mails. Zij helpen ons om uw interactie met onze e-mails beter te begrijpen en onze e-mailcommunicatie in de toekomst te verbeteren.

Als u uw computer geconfigureerd hebt om automatisch afbeeldingen weer te geven of als u ons aan uw lijst van e-mailadressen hebt toegevoegd (de lijst van 'veilige afzenders'), of als uw computer met een laag beveiligingsniveau geconfigureerd is, kunnen cookies automatisch worden ingesteld wanneer u een van ons afkomstige e-mail downloadt, opent of leest. Als u liever hebt dat dit niet gebeurt, moet u de automatische weergave van afbeeldingen uitschakelen, ons uit uw adressenlijst verwijderen of strengere beveiligingsinstellingen kiezen.

Soorten cookies

 • Sessiecookies worden na elke 'sessie' verwijderd. Wanneer u onze website(s) bezoekt, bewaart een cookie tijdens de duur van uw bezoek informatie over uw activiteit, maar wordt het van uw computer verwijderd zodra u uw browser sluit. Zonder een sessiecookie zou elk artikel dat u in uw winkelmand plaatst, verdwenen zijn wanneer u wilt afrekenen.
 • Blijvende cookies onthouden u gedurende een gegeven periode, tenzij u ze binnen die periode verwijdert. Tijdens uw eerste bezoek aan onze site ziet u de standaardversie van de site. Tijdens een volgend bezoek kan de site er anders uitzien, omdat de blijvende cookies onthouden welke artikelen u hebt bekeken en of u zich tijdens het bezoek op uw account hebt aan- of afgemeld.
 • Onze e-mails bevatten een aantal hyperlinks, elk met een unieke tag. Wanneer u op een van die links klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de server van ons e-mailbedrijf, die de klik registreert. De server stuurt u vervolgens door naar de juiste pagina op onze website. Dankzij dit proces weten wij wie vanuit een e-mail naar onze website heeft doorgeklikt. Wij gebruiken die informatie om u in de toekomst aangepaste berichten te sturen.

Cookies van derden - Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om beter te begrijpen hoe klanten onze website gebruiken, hoe zij navigeren en hoe vaak zij naar onze site terugkeren. Dankzij die gegevens kunnen wij het gebruiksgemak van onze website verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om conversies op de site te volgen. Al deze gegevens zijn anoniem. Lees het Privacybeleid van Google.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Om te voorkomen dat cookies op uw computer worden geplaatst, moet u de instellingen van uw browser wijzigen om alle cookies te weigeren, of om alleen cookies van 'vertrouwde sites' te aanvaarden, of alleen cookies van de site(s) die u op het ogenblik zelf bezoekt. U kunt cookies op uw computer uitschakelen door de menu's 'voorkeuren' of 'opties' van uw browser te wijzigen. Meestal vindt u in het ‘Help’-menu van uw browser instructies om cookies te weigeren. Sommige delen van onze website zullen echter niet goed werken als u cookies uitschakelt.

Nadere informatie over cookies en hoe u ze kunt controleren vindt u op www.allaboutcookies.org/fr/

Dit zijn de details van de cookies die wij op onze site gebruiken:


Cookie Naam Doel
Cookie Banner hideCookie Banner Het gaat hier om een blijvende cookie met verschillende doelen, dat waarden instelt voor: Compliance/nakoming keuze (indien cookie-oplossing geïmplementeerd is), Klant ID (dit blijft inloggen alsook voor winkelmanden), laatst gewijzigde datum en postcode opzoeken (waar/onwaar).
Systeemcookies- core functionality _Sid
dwsid
dwsecuretoken_
dw_locale
dw_cookies_accepted
dw
cquid
Ons webplatform maakt deze sessie-ids aan. Ze worden gebruikt om de belangrijkste functies van de website mogelijk te maken.
Systeem Cookies - personalisatie the applied source code
dwpersonalization
dwcustomer
__cq_uuid
__cq_seg
__cq_seg
dwanonymous_
savedProductForLater
Ons webplatform maakt deze sessie-ids aan. Ze worden gebruikt om de website enige basis personalisatie te bezorgen, zoals het onthouden van uw naam, wat u aan uw winkelmand toegevoegd heeft, en de artikelen waar u de meeste interesse in getoond heeft. De cookies kunnen ook de website helpen om suggesties voor te stellen waarvan de website denkt die voor u het meest relevant zijn.
Google Analytics _gid
_gat
_ga
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gedrag van de bezoekers op onze site. Wij gebruiken de informatie om rapporten op te stellen en de site te verbeteren. De cookies verzamelen anonieme informatie, zoals het aantal bezoekers van de site, hoe zij de site hebben bereikt en welke pagina's ze hebben bezocht. Klik hier voor een overzicht van het privacybeleid van Google. https://policies.google.com/privacy
Web Beacon or clear gif (email) Emarsys pixel tracker Deze lege afbeelding vertelt de afzender van de e-mail dat de ontvanger de e-mail heeft geopend.
Third-Party Cookies scarab.visitor
scarab.profile
scarab.mayAdd
eid, CEM
Emarsys is ons digitale communicatieplatform en stelt ons in staat om e-mail en sms'jes te versturen naar onze klanten. Emarsys helpt ons ook om de meest geschikte advertenties en content te tonen aan onze klanten. Het geeft ons ook inzicht waardoor we sommige delen van de website kunnen personaliseren. Emarsys gebruikt een aantal cookies om deze informatie te verzamelen. Meer informatie over het privacybeleid van Emarsys vindt u hier: https://emarsys.com/privacy-policy/
Wanneer u op onze website surft, kan onze partner Criteo cookies gebruiken en andere informatie over uw surfgedrag verzamelen om u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden tijdens uw online ervaring. Om meer te weten te komen of de diensten van Criteo uit te schakelen, kunt u het privacybeleid van Criteo raadplegen op: http://www.criteo.com/privacy/.